facebook

Ważne informacje

WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU

 

  1. Użytkownicy mogą brać udział w aukcjach wystawionych w portalu.

  2. Rejestracja w portalu jest bezpłatna. Kupujący nie ponoszą żadnych opłat.

  3. W portalu jest włączona funkcja „anty snajper” tzn. Każda oferta która ,pojawi się na danym przedmiocie w ostatniej minucie przed zakończeniem aukcji wydłuża czas trwania aukcji o 1 minutę.

  4. Abonament na usługi w portalu znajduje się w zakładce MOJE KONTO – Abonament.  (usługa dostępna po zalogowaniu)

  5. Portal nie pobiera prowizji od sprzedaży , jedynie opłaty za wystawienie przedmiotu i dodatkowe opcje ( według cennika ). 

  6. Bonus na koncie użytkownika po zarejestrowaniu się jest do wykorzystania na usługi w portalu według cennika (można też wykupić sobie abonament ). Bonusu nie można wymienić na gotówkę. Po wyczerpaniu bonusu swoje konto można doładować dowolną kwotą ,aby dalej korzystać z usług portalu. Płatności obsługuje firma DotPay.

  7. Niesprzedane przedmioty można wystawiać ponownie gratis. ( zaznacz przedmioty do ponownego wystawienia i kliknij - SZYBKO WYSTAW ).

  8. Proszę pamiętać o umieszczaniu w treści opisu aukcji zasad dotyczących prawa konsumenckiego ( po zmianach z 25-12-2014 r) tzn. Czy na produkt udzielacie gwarancji czy nie i o zasadach odstąpienia od umowy. Na stronie w odnośniku „Formularze do pobrania” zostały umieszczone : wzór odstąpienia od umowy oraz formularz reklamacyjny.


Płatności